نتایج روز نخست مسابقات آسیایی ویتنام 2018 تکواندو
نتایج روز نخست مسابقات آسیایی ویتنام ۲۰۱۸ تکواندو
خرداد ۶, ۱۳۹۷
نتایج مسابقات کاراته لیگ جهانی بلغارستان
نتایج مسابقات کاراته لیگ جهانی بلغارستان
خرداد ۷, ۱۳۹۷
آشنایی با فنون آیکیدو

در این مقاله قصد داریم جهت آشنایی با فنون آیکیدو حرکتهای اصلی و فنون اصلی این رشته رزمی را بررسی کنیم. شما در این مقاله می توانید با چند فن اصلی و اولیه آیکیدو آشنا شده و نام و نحوه اجرای فنون اصلی را بیاموزید.

JUNMBI (جومبی) یا نرمش

در هر ورزش رزمی قبل از شروع تکنیکها جهت جلوگیری از آسیب دیدگی انجام نرمشهایی ضروری است. آیکیدو نیز مستثنی از این امر نمی باشد. نرمشهای آیکیدو به دو گروه تقسیم می شوند:

۱- نرمشهای عمومی : که همانند نرمش های دیگر هنرهای رزمی می باشد. از قبیل : دویدنها، پرشها و حرکات گرم کردن عمومی بدن.
۲- نرمشهای اختصاصی : که بیشتر جهت آماده شدن کلیه مفاصل بدن به کار می رود. نمونه هایی از آن در ذیل ترسیم شده است.

آشنایی با فنون آیکیدو - JUNMBI (جومبی)  یا نرمش

UKEMI (اوکِمی) یا معلق زدن یا افت زدن

برای فراگیری ورزش آیکیدو ابتدا باید اوکمی (برخورد صحیح با زمین به طوری که به بدن آسیبی وارد نشود) را آموخت. برخورد با زمین می تواند از سمت جلو، عقب و یا پهلو باشد و بر همین اساس اوکمی نیز بر سه نوع است:

۱- MAEUKEMI (ماِاوکمی) یا افت از جلو
۲- YOKOUKEMI (یوکواوکمی) یا افت از پهلو
۳- USHIROUKEMI (اُشیرواوکمی) یا افت از عقب
نکته: هر سه اوکمی از چپ و راست قابل اجراست

در ادامه با ما همراه باشید تا طریقه اجرای ماِاوکمی از سمت راست را آموزش دهیم. ابتدا در حالت ایستاده دست و پای راست را جلو آورده و روی زانوی جلو آنقدر نشست می کنیم که دستهایمان به راحتی با زمین تماس پیدا کنند و سپس تیغه بیرون دست راست را روی زمین گذاشته و وزن بدن را روی آن می اندازیم و همانند تایر ماشین روی دستمان غلت می زنیم. باید توجه داشت که نقطه شروع تماس بدن با زمین تیغه دست می باشد و به ترتیب ساعد، آرنج، بازو و پشت کتف راست و آخرین نقطه تماس باسن سمت مخالف (چپ) می باشد. لازم به ذکر است که پای شروع کننده در اتمام اوکمی در بالا قرار می گیردو پای زیرین کمک شایانی برای مستقر شدن مجدد بدن می نماید.

می توان گفت یوکواوکمی همان ماِاوکمی می باشد ولی بدون استفاده از دست جلو یعنی شروع تماس بدن با زمین کتف راست است و نه تیغه دست راست و مابقی کار عیناً همان ماِاوکمی می باشد. در یوکواوکمی قبل از رسیدن کتف راست به زمین با کوبیدن کف دست مخالف از وارد شدن صدمه احتمالی به بدن جلوگیری می کنیم.

طریقه اجرای اُشیرواوکمی کاملاً برعکس ماِاوکمی می باشد. بدین معنا که اگر از اجرای ماِاوکمی فیلمی برداشته شود و آن فیلم برعکس نمایش داده شود اُشیرواوکمی نمایان می شود. بنابراین شروع تماس بدن با زمین باسن و اتمام آن تیغه بیرون دست مخالف می باشد. در ذیل تصاویر مربوط به اُشیرواوکمی و ماِاوکمی آورده شده است.

آشنایی با فنون آیکیدو - اُشیرواوکمی و ماِاوکمی

در انجام اوکمی به تذکرات ذیل توجه کنید:

۱- در اجرای انواع اوکمی سر حتما به سمت داخل بدن خم شده و دید چشمها به کمربند باشد.
۲- بدن کاملا دایره وار عمل کند، بطوریکه در هنگام بلند شدن از نیروی بدنی استفاده نشود.

TEDORI (ته دوری) یا گرفتن دست

به طور کلی می توان دست را به سه طریق گرفت.

۱- KATATEDORI (کاتا ته دوری) : اگر حریف توسط یک دست مچ شما را بگیرد، بدان (کاتا ته دوری) می گویند.

آشنایی با فنون آیکیدو - KATATEDORI (کاتا ته دوری)

۲- MOROTEDORI (مورو ته دوری) : اگر حریف توسط دو دست مچ یک دست شما را بگیرد بدان (مورو ته دوری) می گویند.

آشنایی با فنون آیکیدو - MOROTEDORI (مورو ته دوری)

۳- RYOTEDORI (ریو ته دوری) : اگر حریف توسط دو دست هر دو دست ما را بگیرد بدان (ریو ته دوری) می گویند.

آشنایی با فنون آیکیدو - RYOTEDORI (ریو ته دوری)

TACHI WAZA (تاچی وازا) یا فنون ایستاده

فنونی که به صورت سرپا اجرا شود را “تاچی وازا” یا “فنون ایستاده” گویند.

آشنایی با فنون آیکیدو - TACHI WAZA (تاچی وازا) یا فنون ایستاده

SUWARI WAZA (سُواری وازا) یا فنون نشسته

فنونی که به صورت نشسته (دوزانو) اجرا شود را “سُواری وازا” یا فنون نشسته گویند.

آشنایی با فنون آیکیدو - SUWARI WAZA (سُواری وازا) یا فنون نشسته

 

NAGE WAZA (ناگه وازا) یا فنون پرتابی

برای آشنایی با فنون آیکیدو به طور کلی می توان فنون را به دو دسته تکنیکهای پرتابی (ناگه وازا) و تکنیکهای نگهداری و حفظ حریف (کاتامه وازا) تقسیم نمود.

ناگه وازا یا فنون پرتابی : این نوع فنون در صورتی انجام می پذیرد که حریف دارای سلاح سرد یا گرم نباشد و پرتاب آن خطر مجددی را به همراه ناشته باشد.

آشنایی با فنون آیکیدو - NAGE WAZA (ناگه وازا) یا فنون پرتابی

 

KATAME WAZA (کاتامه وازا) یا فنون نگهداری و حفظ حریف

این نوع فنون در صورتی انجام می گیردکه حریف دارای سلاح گرم و یا سرد باشد و قبل از گرفتن سلاح پرتاب او نا معقول است . زیرا امکان حمله مجدد وجود دارد.

آشنایی با فنون آیکیدو - KATAME WAZA (کاتامه وازا) یا فنون نگهداری و حفظ حریف

 

SHIKKO (شیککو) یا حرکت با زانوها

در آیکیدو تکنیکها نه تنها به صورت ایستاده بلکه نشسته نیز قابل اجراست. بنابراین برای کسب مهارت در اجرای فنون بصورت نشسته باید “شیککو” یعنی قدم زدن با زانو را فرا گرفت. اجرای این فن بدینصورت می باشد. به حالت “سی زا” (دو زانو) می نشینیم. با این تفاوت که به جای روی پا، گل پا را با زمین تماس می دهیم.

اگر بخواهیم با پای چپ قدم زدن را شروع کنیم ابتدا پای چپ را جلو آورده و کف پا را روی زمین می گذاریم. سپس پای عقب را که روی گل پا می باشد بدون اینکه زانو از زمین جدا شود به داخل می چرخانیم و زانوی چپ را از جلو به زمین فرود می آوریم. سپس زانوی پای راست را که عقب مانده است از زمین بلند کرده به جلو انتقال می دهیم. بطوریکه کف پا روی زمین قرار گیرد و همانند حرکت قبلی پای عقب را روی زانو و بدون جدا شدن از زمین به سمت داخل می چرخانیم. با تکرار مجدد قدم زدن یا “شیککو” انجام می پذیرد.

آشنایی با فنون آیکیدو - SHIKKO (شیککو) یا حرکت با زانوها

در اجرای حرکت شیککو به این تذکرات دقت کنید:

۱- دست ها از جلو روی کمربند قرار گیرد.
۲- انجام تمام حرکت ها روی گل پا باشد.
۳- در اجرای حرکت شیککو بدن کاملاً کشیده باشد.
۴- قبل از این که زانوی جلو با زمین تماس پیدا کند نباید زانوی عقب را حرکت داد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *