در صورتی که دارای مدارک مدرسی و یا مربی گری در هریک از رشته های رزمی را دارا می باشید؛ می توانید با پر کردن فرم درخواست همکاری ذیل همین برگه، رزومه و مدارک خود را برای ما ارسال نمایید. کارشناسان ما پس از بررسی مدارک شما، در صورت دارا بودن شرایط مورد نظر این آکادمی جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس خواهند گرفت.

در نظر داشته باشید که پر کردن این فرم توسط شما هیچ گونه مسئولیتی برای استخدام از طرف آکادمی رزمی در بر نخواهد داشت و پر کردن این فرم تنها به منزله درخواست همکاری با این مجموعه تلقی می گردد.

 

فرم درخواست همکاری