معانی لغات و اصطلاحات جودو
معانی لغات و اصطلاحات جودو
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷
هفتمین دوره مسابقات جودو قهرمانی پیشکسوتان کشور ویژه زیر۵۰سال
هفتمین دوره مسابقات جودو قهرمانی پیشکسوتان کشور
خرداد ۱, ۱۳۹۷
فنون تیرک های شکوفه آلو

فنون تیرک های شکوفه آلو یکی از ۷۲ فنون کونگ فوی معبد شائولین است. هدف از اجرای این فنون چالاکی و قدرت ، تعادل پاها و پرورش حس جسارت و شهامت می باشد.

فنون هفتگانه تیرک های شکوفه آلو از هنرهای موسیقی و رقص سنتی چین بنام “رقصیدن روی طبل های هفتگانه” الهام گرفته شده است. در سلسله های هان “Han”، وی “Wei”، یا جین”Jin” رقصیدن روی طبل های هفتگانه یک هنر مرسوم و رایج بوده. این رقص توسط هنرمندان رقاص که روی هفت طبل بزرگ می رقصیدند انجام می شده. بطوریکه رقص پا و پایکوبی آنان روی طبل ها یک نوع موسیقی و آهنگ ضربی را بوجود می آورد و تماشای این صحنه ها برای مردم لذت فراوانی را بدنبال داشت. بعد از سلسله تانگ”Tang” رقص روی تیرک های چوبی جایگزین رقص روی طبل ها گشت. تیرک های شکوفه آلو در تمرینات کونگ فوی شائولین از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تمرین روی تیرک ها نه تنها قسمت اندام تحتانی شخص را قوی می سازد؛ بلکه کل بدن را چابک و سریع می کند. دید ها را تیز و قوی و عکس العمل و حس جنگی شخص را تقوت می نماید. اجرای تیرک های شکوفه آلو به فرم های مختلفی تمرین می شود. و نسبت به تیرک ها و طرز قرار گرفتن آنها نامگذاری می شوند.

فرم های مختلف فنون تیرک های شکوفه آلو به شرح زیر می باشند:

تیرک های شکوفه آلو: طرز قرارگرفتن تیرک ها بدین صورت است که در جهات چهارگانه اصلی (شرق، غرب، شمال و جنوب) زمین را گود کرده و تیرک چوبی را در آن گودال قرار می دهند. و یک تیرک نیز در مرکز آنها می گذارند که مجموعاً ۵ تیرک چوبی خواهد بود و درست شکل آن شبیه شکوفه آلو خواهد بود.

تیرک های هفت ستاره: طرز قرار گرفتن آن درست شبیه “دب اکبر” می باشد.

تیرک های نه ستاره: طرز قرار گرفتن آن بصورت سه دسته سه تایی در جلو، وسط و عقب بوده که در نهایت شبیه یک شکل مربع خواهد بود.

تیرک های دب اکبر بزرگ: طرز قرار گرفتن تیرک ها بدین صرت است که از دوازده ردیف ۳ تایی تیرک چوبی تشکیل شده که مجموعاً ۳۶ تیرک می باشد. و نمایانگر “دب اکبر” بزرگ ۳۶ تایی خواهد بود.

فرم تیرک های شکوفه آلو (۵ تیرک) : با فرمهای بالا متفاوت است، برای اینکه محیط و پیرامون تیرک های شکوفه آلو کوچکتر از انواع دیگر است و فردی که روی تیرک قرار می گیرد بایستی با پنجه پا روی آنها گام بردارد و در صورت بی دقتی و عدم تعادل از روی تیرک ها به زمین خواهد افتاد و به دلیل اینکه بین هرکدام از تیرک های چوبی فضای خالی وجود دارد هر عملی مستلزم رعایت دقت و هوشیاری می باشد. در غیراینصورت کوچکترین لغزش و خطایی منجر به سقوط از روی تیرک های چوبی خواهد بود. و شخص در اثر برخورد با تیرک های اطراف صدمه دیده و یا زخمی می شود. بنابراین تمرین کردن روی آن هوشیاری و توازن خاصی می طلبد.

فنون تیرک های شکوفه آلو

فنون تیرک های شکوفه آلو

مرحله اول:

ابتدا برای تمرین فنون فوق لازم نیست روی تیرک های چوبی تمرین کنید. بلکه می توانید تعدادی شکوفه آلو روی زمین نقاشی کنید بطوریکه فاصله بین دو شکوفه آلو در حدود ۶۰ الی ۹۰ سانتی متر باشد. هر شکوفه از ۵ دایره تشکیل می شود که گلبرگ های آن را تداعی می کند. و هر گلبرگ نمایانگر یک تیرک چوبی خواهد بود. فاصله بین دو گلبرگ در حدود ۳۰ سانتی متر و قطر هر دایره در حدود ۹ سانتی متر می باشد.

بعد از نقاشی کردن شکوفه ها روی زمین هنرجوی رزمی بایستی هر گلبرگ را در فکرش بعنوان یک تیرک چوبی در نظر بگیرد و در وسط شکوفه آلو قرار گرفته و از آنجا روی تیرک خیالی (گلبرگها) با پنجه پا گام بردارد. و حتی می تواند با حرکات پرشی روی تیرک ها قرار گیرد. به عنوان مثال سه تا چپ چهارتا راست دوتا جلو و ۵ تا عقب.

البته بهترین روش روی این تیرک ها وجود استاد یا شخص ثانی خواهد بود. بطوریکه مکان پرش یا جابجایی را به هنرجو اعلام کند. مثلا به هنرجو بگوید “شکوفه دوم راست، اولین تیرک” شاگر نیز بایستی بلافاصله و بدون یک لحظه مکث و با داشتن دید و هوشیاری عمل خواسته شده را انجام دهد. و از جابجایی پاها و یا پرش ها روی تیرک های دیگر خودداری نماید. در موقع گام برداشتن و یا پرش پنجه پا بایستی درست در مرکز دایره قرار گرفته و در هنگام حرکت روی تیرک ها نبایستی به این سو و آنسو متمایل گردد و تعادل خویش را برقرار سازد.

اگر در ابتدای امر نتوانستید روی مرکز تیرک های شکوفه آلو پاها را بخوبی جابجا کنید بهتر است فنون مذکور را روی چهار گلبرگ یک شکوفه تمرین کنید. بعد از تبحر و مهارت کافی در این حالت می توانید روی هشت گلبرگ یک شکوفه آلو به تمرین بپردازید. به مرور زمان و تمرینات پیوسته تعداد شکوفه ها را افزایش دهید و تا هنگامیکه صددرصد مطمئن نشدید که در روش های فوق مهارت و تسلط کامل دارید نمی توانید روی تیرک های حقیقی و چوبی تمرین کنید.

مرحله دوم :

تیرک های چوبی بطول یک متر و به قطر ۶ سانتی متر که قسمت فوقانی پهن تر از قسمت تحتانی باشد را تهیه کرده و آنها را در همان محل هایی که شکوفه های آلو را نقاشی کرده اید در زمین فرو کنید. و اطراف تیرک ها را خاک نرم ریخته تا در موقع افتادن احتمالی از روی تیرک ها دچار صدمه جدی نشوید. روش تمرین روی تیرک های چوبی بدین صورت خواهد بود که ابتدا فقط انواع حالات استقرار های پا را روی آن با زمانبدی مشخص انجام دهید. مثلاً روی یک پا ایستاده و فقط روی یک تیرک بایستید و پای دیگر را از زانو خم کرده و به حالت درنا بالا بیاورید. و به مرور زمان ایستادن روی یک پا را افزایش دهید. این به شما در تعادل روی تیرک های شکوفه آلو کمک زیادی می کنند. شما می توانید انواع نشست ها همچون مابو(اسب-پا قلابی یا ضربدری-نشست کمانی روی پای جلو و عقب و غیره) را با مدت زمان مشخص تمرین کنید تا تعادل بدن افزایش یابد.

مرحله سوم:

وقتی توانستید بخوبی تعادل خود را در وضعیت های گوناگون و ثابت حفظ کنید می توانید حرکات و استقرار های پا را بصورت پیوسته روی تیرک ها انجام دهید. بطوریکه از استقرار اسب به حالت پا قلاب و بعد نشست کمانی و غیره را بدون مکث تمرین کنید و هرچقدر مکث شما کمتر باشد قدرت دید و هوشیاری و شهامت شما بیشتر می شود.

مرحله چهارم:

در این مرحله شخص بایستی در استقرار های مختلف ضربات دست و پا بزند. البته این مرحله نسبت به مراحل قبل مشکل تر خواهد بود. اما با تمرین و پشتکار می توانید این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارید. ابتدا بایستی ضربات دست و پا ها را خیلی آهسته زده و به مرور زمان سرعت و قدرت آن را افزایش دهید. این مرحله تعادل و هماهنگی بین نیروهای “یانگ” و “یین” شما را برقرار می کند.

فنون تیرک های شکوفه آلو

مرحله پنجم:

بعد از تسلط و کسب مهارت در مرحله فوق نوبت به مرحله پنجم میرسد. در این مرحله مبارزه روی تیرک ها خواهد بود. شخص بایستی روی تیرک ها ایستاده و با حریف خود مبارزه نماید. و کوچکترین خطا به حادثه ای شوم بدل خواهد شد. بنابر این شخص بایستی با یک حریف تمرینی این مرحله را طی کند. بطوریکه دو حریف بایستی با ضربات آرام و نمایشی به یکدیگر ضربه وارد کنند و به مرور زمان سرعت و قدرت ضربات رد و بدل شده را افزایش دهند.

نکات مورد توجه :

شخص مبتدی می تواند از تیرک های چوبی با قطر زیاد استفاده کند تا بتواند براحتی روی آنها گام بردارد و به مرور زمان قطر تیرک ها را کاهش دهد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *