جودو شیوه ای برای زندگی هنرجوها
جودو شیوه ای برای زندگی هنرجوها
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷
فنون تیرک های شکوفه آلو
فنون تیرک های شکوفه آلو
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷
معانی لغات و اصطلاحات جودو

تمامی جودوکاران و رقابت کنندگان در جودو میبایست معانی لغات و اصطلاحات جودو را بیاموزند. واژه های زیر متداول ترین کلماتی هستند که در جودو استفاده میشوند.

برای آموختن تلفظ درست ژاپنی خطوط راهنمای تلفظ را نیز برایتان اضافه کرده ایم.

جودو جوتسوگو (جو سو گو)                    واژه جودو

آنزا                                                          نشستن غیر رسمی، چهارزانو نشستن

آشی وازا                                                 فنون پا

آوا سه ته                                                پیروز شدن با دو امتیاز وازاری

آیومی آشی                                             راه رفتن عادی

دان                                                         درجات کمربند سیاه

دوجو                                                      سالن آموزش یا مدرسه ورزش

فوسوجی                                                دفاع در برابر فنون

گوشینهو                                                 شیوه های دفاع شخصی

گوشین جوتسو                                        هنر دفاع شخصی

هانسوکومکی (هان-سو-کو-مه-کی)            تخلف از قوانین در رقابت

هانتی                                                      معرفی کلامی برنده در رقابت که توسط داور مشخص میشود

هنکا (هن-کاه)                                           تنوع در فن

هیکی واکی                                              مساوی در رقابت

ایپن شوبو                                                رقابتی که توسط یک امتیاز مشخص میشود

ایتامی واکی                                             باخت در رقابت که به سبب مصدومیت یا ناتوانی در ادامه بازی ایجاد میشود

جیگوهنتای                                               حالت دفاعی

جیکان                                                      فرمان وقفه کوتاه در بازی طبق رأی داور

جوسیکی                                                 مکان بالاتر در مدرسه جودو که محل نشستن جودوکار ارشد است

جودوگی                                                  لباس تمرین که برای جودو طراحی شده است که وزن اضافه تر و بافت بیشتری دارد

جو نبی اوندو                                          تمرینات گرم کردن

کاآشی وازا (کاه-اَشی-وا-زا)                      فنون چرخشی

کاکی (کاه-کی)                                         اجرای درست یک پرتاپ که به صورت لفظی حمله خوانده میشود

کامیزا                                                     مکان بالاتر، مکانی که استاد در جلوی کلاس در آن می ایستد

کانستسو وازا (کان-ست-سو-وا-زا)            فنون قفل کردن

کاتا                                                         شکل های از پیش تعیین شده فنون

کاتامی وازا                                             فنون گرفتن لباس یکدیگر

کی گا                                                      مصدومیت

کی کو                                                     تمرین

کی کو گی                                                لباس تمرین

کی آی                                                      فریاد روح، فریادی که در لحظه اجرای فنی زده میشود

کودانشا                                                   کمربند مشکی عالی رتبه، معمولا کمربند مشکی رتبه پنج و بالاتر

کوهی                                                      غیرارشد، فردی که رتبه پایین تری دارد

کوشی وازا                                               فنون کمر

کومی کاتا                                                گاردگیری

کوزوشی                                                 برهم زدن تعادل پیش از پرتاب کردن، به طور لفظی کشش حریف

کیو                                                         درجه زیر کمربند مشکی

ماییتا                                                      تصدیق کلامی شکست

ماتی                                                       دستوری که داور برای وقفه میدهد

موسوکوشی                                            دستور داور مبنی بر اینکه امتیاز بیشتری لازم است

مودان شا                                                 فردی که کمربند مشکی ندارد

ناگه وا زا                                                 فنون پرتاپ

نه وا زا                                                   فنون نشسته

نگاری کاتا                                               اشکال فرار

اُبی                                                         کمربندی که برای محکم کردن لباس به کار می رود

اسی کومی                                             واژه ای توسط داور تا معین کند که یک فن خاک در حال اجراست

اسی کومی تو کی تا                               واژه ای توسط داور تا معین کند که فن خاک پایان یافته است

اسی کو می وازا                                      فنون خاک

راندوری                                                  بازی آزاد

ری                                                          تعظیم کردن

ریجی ساهو                                            آداب تشک

ریشی کی                                               آداب ژاپنی

رنراکو وازا                                              فنون اتصالی و قفلی آموزش

رنشو                                                      فنون پیوسته از یک مهارت

رنزکو وازا                                               تعظیم ایستاده

ریو                                                         مدرسه یا سیستم هنرهای رزمی

سی زا                                                     شیوه رسمی ژاپنی برای نشستن به روی زانوها

سم پای                                                   ارشد

شی آیی                                                  رقابت

شیمه وازا                                                فن های خفه کردن

شیمسو کی                                              مکان نشستن پایین تر

شین تای                                                  حرکات پیشرفته و عقب کشیدن بدن

شیزن هنتای                                             وضعیت طبیعی اصلی

شوماتسواندو (شو-ما-سو-اون-دو)             تمرینات خنک کردن

سوتای رنشو                                            تمرین با حریف

تاچی وازا                                                 فنون ایستاده

تایسا با کی                                               سایه زدن

تایسو                                                       واژه کلی برای تمرینات

تون دو کورن شو                                      تمرین به تنهایی

ته وازا                                                      فنون دست

توکو ای واز                                               فنون مورد علاقه (شگرد)

تو ری                                                        اجرا کننده فن

سوجی آشی                                               دنبال کردن پا، گام کوتاه

سوکوری                                                    موضع گرفتن برای پرتاب

سوری کومی                                              بالا بردن مشت

اوچی کمی                                                 مرور فن بدون پرتاب حریف

او کی                                                        فردی که فن بر او اجرا میشود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *