تاریخ کیک بوکسینگ

فروردین ۲۹, ۱۳۹۷
تاریخچه کیک ‌بوکسینگ

تاریخچه کیک‌ بوکسینگ

در تاریخچه کیک ‌بوکسینگ این گونه آمده است که این ورزش ترکیبی از رشته‌های رزمی موی تای، کاراته و بوکس است. به طورکلی هدف از تمرینات […]