تمرینات ایزومتریک

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷
تمرینات ایزومتریک

تمرینات ایزومتریک چیست؟

تمرینات ایزومتریک (Isometric exercise) در سال ۱۹۵۳میلادی توسط هتینگر و مولر معرفی و پایه گذاری شدند. بر اساس تحقیقات صورت پذیرفته توسط این دو محقق روی […]