اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷
تمرینات فارتلک

تمرینات فارتلک چیست؟

تمرینات فارتلک “Fartlrk” درواقع تمرینات بازی با سرعت می باشند. این نوع تمرینات از دسته تمرینات استقامتی هستند. تمرینات فارتلک در دومیدانی به معنی تمرینات استقامتی […]