فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
تمرینات پلایومتریک چیست؟

تمرینات پلایومتریک چیست؟

تمرینات پلایومتریک یا روش تمرینات پرشی یک روش تمرینی است که جهت افزایش توانایی ورزشکار در ترکیب سرعت و قدرت و یا به عبارت دیگر تمریناتی […]