تیر ۱۶, ۱۳۹۸
گارد رزمی

گارد رزمی

برای توضیح گارد رزمی از مدل قلعه استفاده می کنیم. شهری را در نظر بگیرید که برای جلوگیری از عبور و مرور بیگانگان و غافلگیر نشدن […]